Tanrıkulu: "Suriye’den olası bir yeni mülteci göçüne karşı hükümetinizin hazırlıkları nelerdir?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

1-Suriye’deki iç savaş ortamından kaçarak Türkiye topraklarına sığınan Suriyeli mültecilerin Türkiye topraklarındaki mülteci kamplarına yerleştirilmelerinde mezheplerine göre ayrıma maruz kaldıkları  iddiası doğru mudur?
2-Suriye’nin Halep şehrinden kaçarak Türkiye topraklarına sığınan yaklaşık 120 kişilik 35 Alevi Türkmen ailesinin mülteci kamplarına yerleştirilmedikleri için İstanbul’a gitmek ve burada Kumkapı Sahili civarında açık alanlarda korunmasız olarak yaşamak zorunda bırakıldıkları doğru mudur?
3-Mülteci kamplarındaki yerleştirmeler, mezhep ayrımına göre mi yapılmakta mıdır?
4-Kumkapı semtinin bağlı olduğu Fatih Belediyesi’ne durumlarının iyileştirilmesi ve yardım almak talebiyle müracaat eden Suriyeli sığınmacılara, iktidar partinize bağlı  Fatih Belediyesi’nin yardım etmediği iddiası doğru mudur?
5-Suriye’den olası bir yeni mülteci göçüne karşı hükümetinizin hazırlıkları nelerdir? Yüz binlerce mülteci akını olması durumunda hükümetinizin acil eylem planı bulunmakta mıdır?

    Perşembe, 05 Eylül 2013 16:25

Bağlantılı Konular