"Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık bünyesinde yabancı ülke vatandaşı olan yabancı danışmanlar görevlendirilmiş midir?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık bünyesinde 2002 – 2013 Temmuz tarihleri arasında yabancı ülke vatandaşı, başka bir ülke vatandaşı olan yabancı danışmanlar görevlendirilmiş midir, halen görevli olanlar bulunmakta mıdır? Bu kişiler kimlerdir?
2- Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları ve kamu idareleri ile kurumlarında 2002 – 2013 Temmuz tarihleri arasında yabancı ülke vatandaşı, başka bir ülke vatandaşı olan yabancı danışmanlar görevlendirilmiş midir halen görevli olanlar bulunmakta mıdır; bu kişiler kimlerdir?
3- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, 2002 – 2013 Temmuz tarihleri arasında danışmanlık hizmeti aldığı yabancı kuruluş, firmalar bulunmakta mıdır; bulunmaktaysa hangi yabancı kuruluş ve firmalardan danışmanlık hizmetleri alınmıştır, halen danışmanlık hizmetleri alınan yabancı kuruluş ve firmalar bulunmaktaysa hangileridir?
4- Danışmanlık hizmetleri karşılığında 2002 – 2013 Temmuz tarihleri arasında hangi yabancı kuruluş ve firmalara ne kadarlık ödemelerde bulunulmuştur; halen danışmanlık hizmeti alınan yabancı kuruluş ve firmalarla yapılan sözleşme bedelleri ne kadardır?”

    Çarşamba, 04 Eylül 2013 15:26

Bağlantılı Konular