Tanrıkulu: "600 kişilik bir grubu 3 uçakla Buenos Aires’e götüreceğiniz doğru mudur?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,
Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.
Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

7 Eylül’de Arjantin’de gerçekleştirilecek ve 2020 Olimpiyat Oyunları’nın hangi ülkede gerçekleştireceğinin belirleneceği oylama öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın, üç uçakla, yaklaşık 600 kişiyi Buenos Aires’e götüreceği iddiaları basına yansımıştır. 2020 Olimpiyat Oyunları’nın Türkiye’de yapılması için yürütüldüğü iddia edilen çalışmanın bir parçası olarak sunulan bu geniş katılımlı seyahatin bütçesinin nasıl karşılanacağı, niye bu kadar kalabalık bir grupla seyahate çıkıldığı ise muamma.

Bu bağlamda;
1- 600 kişilik bir grubu üç uçakla, Salı günü Buenos Aires’e götüreceğiniz iddiası doğru mudur?
2- Söz konusu iddia doğruysa, bu kadar kalabalık bir grubun Arjantin’e götürülmesinin gerekçesi nedir?
3- 600 kişilik grup kimlerden oluşmakta ve bu kişiler hangi kriterlere göre belirlenmiştir?
4- Seyahatin bütçesi nereden karşılanacaktır?
5- Seyahat için öngörülen veya ayrılan bütçe ne kadardır?
6- 600 kişilik grupta yer alanlar, Arjantin’de ne yapacaklardır? Ne tür görüşmeler gerçekleştireceklerdir ve kaç gün konaklayacaklardır?
7- Söz konusu heyetin kalabalık oluşunun, Olimpiyat Oyunları’nın Türkiye’de gerçekleştirilmesi çalışmalarına ne tür katkısı olacaktır?
8- 7 Eylül’de gerçekleştirilecek olan Olimpiyat oyunlarının hangi ülkede gerçekleştirileceğine dair seçim için bu kadar kalabalık bir heyetle Arjantin’e gelen başka bir devlet var mıdır?
9- 2020 Olimpiyat Oyunları’nın Türkiye’de gerçekleştirilmesi için yürütülen lobi faaliyetleri için şu ana kadar ne kadar para harcanmıştır? “

    Pazartesi, 02 Eylül 2013 14:20

Bağlantılı Konular