Altay TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı’nın Grup Danışmanlarıyla ilgili uyarısını işgüzarlık ve dalkavukluk olarak nitelendirdi

Bu uyarının,  “Başbakan’ın “Twitter Belası”  şikâyetini karşılamaya yönelik bir tehdit” olduğunu belirten Engin Altay yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi.

“TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı;  26 Ağustos 2013 tarih ve 138712 sayılı yazısıyla Milletvekili ve Grup Danışmanlarına uyarı adı altında tehdit içerikli bir bildirimde bulunmuştur. Uyarıya 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30’uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesi gerekçe yapılmıştır. Bu uyarı Türkiye’de son dönemlerde yaşanan gelişmeler bağlamında tam bir işgüzarlık ve dalkavukluk olarak algılanmaktadır. Çünkü Danışmanın öncelikli görevi birlikte çalıştığı Milletvekilinin siyasi mesajlarını, faaliyetlerini her türlü iletişim araçlarını kullanarak seçmenlere ve kamuoyuyla paylaşmaktır.

Bu bilgilendirme duyurusu ile TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı milletvekili danışmanlarına adeta “ görevinizi yapmayın” demektedir.  Yazının 4’ncü paragrafının sonunda yer alan “Elektronik ortamda veya sosyal medya üzerinden işlenmesi disiplin sorumluluğunu kaldırmamaktadır” ifadesi Başbakan’ın “Twitter Belası”  şikâyetini karşılamaya yönelik bir tehdittir. Sosyal medyadan duyulan rahatsızlığa karşı kendilerince tedbir aramaları yakışıksızdır ve hadsizliktir. TBMM Başkanı, bu tehdidi geri çekmelidir”

Anahtar Kelimeler
    Perşembe, 29 Ağustos 2013 15:20

Bağlantılı Konular