Hamzaçebi, Ankara’da Saraçoğlu Mahallesi’nin riskli alan ilan edilmesinin nedenlerini sordu

Hamzaçebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği soru önergesinde, Bakanlar Kurulu kararıyla Çankaya İlçesi’nde bulunan Saraçoğlu Mahallesi’nde bir alanın, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde “riskli alan” ilan edildiğini anımsattı.

Bu mahalledeki konutların Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut  projesi olduğunu belirten Hamzaçebi,  buradaki yapı ve ağaçların Gayrimenkul Eski Eseler Anıtlar Yüksek Kurulu’nca “korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı” olarak tescil edildiğini ifade etti.

Hamzaçebi, özetle şu soruları yöneltti:

“Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ilgili Kanunda yer alan hükümlere ve uygulama yönetmeliğinde belirlemelere uygun olarak hazırlanmış mıdır? Söz konusu alan daha önce afete maruz kalmış mıdır?

Topoğrafik, jeolojik, zemin yapısı ve benzeri nedenlerle somut olarak afete maruz kalma ihtimali olan, zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma nedeniyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan yer kapsamında mı mütalaa edilmiştir? Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmadan önce bu alanın riskli alan olduğunu ortaya koyan herhangi bir bilimsel çalışma yapılmış mıdır?

Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmadan önce alanın sit statüsü dikkate alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşü alınmış mıdır? Riskli olduğu iddia edilen alanın sadece  Namık Kemal mahallesindeki kamu konutlarının bulunduğu bölgeye isabet ettiği görülmektedir. Hemen bitişiğinde bulunan Başbakanlık, Bakanlıklar, Genelkurmay Başkanlığı, Yargıtay gibi kamu binalarının ve çok sayıda işyeri neden riskli alan kapsamına alınmamıştır?”

    Pazartesi, 26 Ağustos 2013 17:48

Bağlantılı Konular