"Sizlerin ya da bakanlık, yöneticilerin, parti yöneticilerinin medya yöneticilerine bu yönde baskı yaptığı doğru mudur?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Çekim öncesi hazırlanan oyun kastlarının medya yöneticilerine sunulduğu, medya yöneticilerinin oyunlarda kimlerin oynayacağına kadar müdahale edildiği iddiaları doğru mudur?
2- Sizlerin ya da bakanlık, yöneticilerin, parti yöneticilerinin medya yöneticilerine bu yönde baskı yaptığı doğru mudur?
3- Dizilerde oynayacak oyuncu ve sanatçılara GBT sorgulaması yapıldığı doğru mudur? Taksim Gezi Parkı olaylarına katılan sanatçıların dizi ve filmlerde oynatılmaması yönünde bir talimat ve telkin olmakta mıdır?
4- Bakanlığın destek vereceği film ve diziler seçilirken de GBT sorgulaması ve kasta denetimi yapılmakta mıdır?
5-Devlet Tiyatrolarının bu yıl oynayacağı Kürtçe bir oyun bulunmakta mıdır? varsa hangisidir, nerelerde sahnelenecektir?

    Pazartesi, 26 Ağustos 2013 17:30

Bağlantılı Konular