Sezgin Tanrıkulu, İstanbul’da deprem toplanma alanlarının farklı hizmetler için kullanılması iddialarını TBMM gündemine taşıdı

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

17 Ağustos depreminden sonra İstanbul’da, deprem toplanma alanı olarak ayrılan alanlar oldu. Ayrıca, içinde deprem sırasında kullanılmak üzere çeşitli eşya veya araç bulunan konteynerler şehrin belirli yerlerine bırakıldı.

Bu bağlamda,
1. İstanbul’da hangi alanlar deprem toplanma alanı olarak ayrıldı?
2. Zaman içinde bu alanlardan farklı hizmetler için (kamu binası yapımı, STK’lara devir, üniversitelere devir..vb) kullanılanlar oldu mu?
3. Hâlihazırda, deprem toplanma alanı olarak kullanılan alanlar hangileridir? Bu konuda, vatandaşları bilgilendirici çalışmalar yapılıyor mu?
4. Bu alanların farklı amaçlarla kullanılmasının önüne geçmek için kanuni bir güvence var mı?
5. Deprem konteynerleri, belirli yerlere bırakıldıktan sonra hiç kontrol edildi mi?
6. Bu konteynerlerde bulunan malzemeler yenileniyor mu?
7. Şuan İstanbul’da kaç tane konteyner var?”

    Cumartesi, 17 Ağustos 2013 11:47

Bağlantılı Konular