“Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu’nun bulunduğu arazi yerine AVM yapılacağı iddiaları doğru mudur?”

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

26 Kasım 2012 tarihinde 18119 sayılı olur ile Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu’na ilişkin ilk düzenleme yapılarak inşaat hakkı %150’ye çıkarılmıştır. İlk değişiklikten sadece 7 ay sonra yapılan 2. Planda değişikliğinde aynı arazi ‘Kentsel Servis Alanı’ olarak onaylandı. 19 Haziran 2013 tarihli ve 9434 sayılı olur ile yapılan bu değişiklikle aynı alana rezidans veya AVM yapılmasının önü açıldı. Plan notlarında, ‘Kentsel Servis Alanı’nın açılımı olarak, “Kamu kuruluşları, turistik tesisler, sağlık tesisleri, ticaret merkezleri, ticari büro servisleri, sergi satış tesisleri, basın yayın tesisleri, kültür, eğlence ve dinlenme tesisleri, yurt alanları, rezidans, konut yer alabilir” denilmektedir. Ülkemizde kamu yurdu ihtiyacının her geçen gün arttığı bir ortamda, mevcut Öğrenci Yurdu’nun yıkılması ve araziye AVM ve rezidans yapılmasının önü açılmıştır.

Bu bağlamda:
26 Kasım 2012 tarihinde 18119 sayılı olur ve 19 Haziran 2013 tarihli ve 9434 sayılı olur kararlarına hangi Bakanlıklar imza atmıştır? Bu yeni düzenlemelerle ilgili hedeflenen amaç nedir?Binlerce öğrenciye hizmet veren Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu yıkılacak mıdır? Yıkılması durumunda öğrencilerin mağduriyetleri nasıl giderilecektir?Öğrencilere yurt ihtiyacı olduğu son yıllarda öğrenci yurdunun yerine AVM, rezidans vb. yapıların yapılmasına neden izin verdiniz?  Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu’nun bulunduğu arazi yerine AVM yapılacağı iddiaları doğru mudur?Doğru ise bu AVM hangi şirket tarafından yapılacaktır? AVM’de bazı siyasilerin şimdiden ortak olduğu iddiaları doğru mudur?“

    Cumartesi, 17 Ağustos 2013 11:10

Bağlantılı Konular