“AKP Hükümeti’nin ilkokul ve liselerle ilgili yeni düzenlemesi yönlendirme değil, zorlamadır, çaresiz bırakmadır”

“Bozdukları sistemin altında kalmamak için çare arıyorlar” diyen İnce yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Yeni eğitim-öğretim yılının açılışı yakınlaşırken, yıllardır bir türlü çözülemeyen yapısal sorunlarımız yerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın (dolayısıyla Hükümetin) aldığı kararların sonucunda oluşan sorunlarla uğraşmaktayız.

Bunlardan biri 60 aylık çocukların okula başlatılmasıyla ilgili kanun düzenlemesidir. Bunun yanlış olduğunu pedagojik gerekçelerle anlatmamıza rağmen kanunlaştırıldı. Buna rağmen kanunu çıkaranlar, kanunu yönetmelikle şerh ederek 60 ay yerine 66 ayı dolduran çocukları okula kayıt ettiler. Bunun da yanlış olduğu bu öğretim yılında fark edilmiş oldu ve tekrar eski sisteme dönülmeye çalışılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının yeni kararını doğru bulmakla beraber önceki öğretim yılında çocuklarını okula göndermeyenleri, bu konularda uyarı yapanları terör örgütleriyle ilişkilendiren, çocuklarının okul olgunluğuna ulaşmadığını düşünerek rapor alanları aşağılayanların yüzlerinde bir kızarma olmadığı görülüyor. Elbette bilinçlerini, ruhlarını karanlığa teslim edenlerin böyle içsel sorgulamalarının olmaması doğaldır.

Benzer bir durumu şimdi “genel liselerin” kapatılmasıyla yaşıyoruz. Özünde sadece tabela değişikliği olan bu uygulama gelinen noktada telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açacak durumdadır. Bakanlık sınavı kazanamayan yada yeterli puan alıp Anadolu Liselerine yerleşemeyen yüzbinlerce öğrenciye Meslek Lisesi yada İmam Hatip Lisesi dayatması yapmaktadır. Bu dayatma karşısında çocuklarını bu okullara göndermek istemeyenlere tıpkı geçen yıl ilkokula göndermek istemeyen velilere karşı yapıldığı gibi günlük para cezası veririm denilmekte.

Anadolu Lisesini kazanamayan çocukların önüne konulan İmam-Hatip, Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise, Açık Lise ve Özel Okul tercihlerinin hiç biri bu sorunu çözmez, çözemez. Daha başlangıçta çocukları için İmam-Hatip, Meslek Lisesine göndermek istemeyen velilere gösterilen diğer üç seçeneğin uygulamada karşılığı yoktur. Genel Lise programı uygulayan Çok Programlı Liseler yaygın okul tipleri değildir ve her yerde bulunmamaktadır. Özel Okullar ise zaten zorunlu olan lise eğitiminde seçenek olamaz. Açık lise ise uzaktan eğitim esasına göre, daha çok örgün eğitim dışında kalanlar için yapılanmış bir eğitim kurumudur. Ne acıdır ki Orta Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğinin en ağır ceza tipi olan örgün eğitim dışına çıkarma yani eğitimine Açık Lise yoluyla devam ettirme seçeneği daha liseye başlayamamış çocuklarımızın önüne konulmuş durumda. Bu işlerden anlamadığı belli olan bir kafa “Kanun açık liseyi de örgün eğitim ile eş tutarak böyle bir seçeneği de bize sunuyor.”diyor. Orada eş değer sayılan alınan belgedir. Eğitimin kendisinin eşdeğer olduğunu dile getirenin eğitimden bihaber olması gerekir. Bu kafanın söylediği biçimde düşünürsek zaten lise diplomaları eş değer sayıldığından bütün lise türleri aynıdır gibi bir sonucu çıkarmak mümkündür.

Mevcut uygulama yönlendirme değildir, zorlamadır, çaresiz bırakmadır.
Meslek lisesine yönlendiren bakanlık yeni meslek liseleri mi açmıştır? Son üç yılda yapılan yatırım sadece ve sadece Genel Liselerin tabelalarına Meslek Lisesi yazmaktan ibarettir.
Bakanlık geçmiş yıllarda sınavsız öğrenci alan okullarla ilgili kayıt takvimini ve sistemi aylar öncesinden açıklarken okulların açılmasına az bir zaman kaldığı halde henüz genelgeyi dahi yayımlamadan sistem üzerinden başvuruya başlamıştır. Bu bakanlık her gün bilgi kirliğine de yol açmaktadır.

Her gün yeni bir sistem konuşulmaktadır.
Bozdukları sistemin altında kalmamak için çare arıyorlar. Kapattıkları Genel liseleri Anadolu Liselerinde, Meslek Liselerinde sınıf açmaktan tutun da özel okullarla işbirliği yapmanın yolunu arıyorlar.
Valiliklere talimatlar vererek hiçbir çocuk açıkta kalmayacak gerekirse sınıf mevcutlarını arttırın, okulları ikili eğitime geçirin denilmekte böylece günü kurtarmanın peşinden koşulmaktadır.

Ülkenin İmam Hatip Lisesine de, Meslek Lisesine de ihtiyacı vardır.
Bu okullar bulunacaktır fakat hiçbir öğrenci bu okullara zorla gönderilme noktasına getirilemez. Sorunu bu şekilde çözmeye kalkışmak geleceğimize, çocuklarımıza ihanettir.
Bakanlığı uyarıyorum, aklınızı başınıza alın;

- Çocukları zorla mahallelerinden uzaklaştıracak,
- Zorla Meslek Lisesi ya da İmam Hatip Lisesine yönlendirecek,
- Özel okulu yâda Açık Liseyi çıkış kapısı olarak gösterecek,
- Öncelikle zorla istediğim okulları doldurayım da sonra açıkta kalan olursa düşünürüz yaklaşımlardan uzak durunuz.

Bir an önce yol haritasını belirleyiniz ve velileri rahatlatınız.
Unutmayınız ki bir okulu, okul statüsüne sokan program farklılığıdır. Öğrenci ve öğretmenleri sınavla belirlemiş olmak bir okulu okul yapmaz.
Ayrıca zorunlu eğitim var ise kademeler arasında geçişte esas olanın sınav değil sınavsız geçiş olması gerekir.”

Anahtar Kelimeler
    Cuma, 16 Ağustos 2013 15:55

Bağlantılı Konular