CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak’tan Başbakan’a uyarı ve çağrı

“AKP’nin niyeti kıyılarda mevcut binaları yıkıp yandaşlarına yeni rant alanları açmaksa,  bu çok vahim sonuçlara neden olur. Çünkü, beton yığınlarıyla turizm gelişmez.”

“Ülkemizin kıyılarının yanlış ve gelişigüzel kullanımının önlenmesi ve denizciliğin planlı, verimli ve çevreyi de dikkate alarak geliştirilmesi konusunda hükümetle işbirliğine hazırız. Gelin kıyılarımızı bilimin ışığında el birliğiyle yeniden yapılandıralım”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak’ın Başbakan Erdoğan’a uyarı ve çağrısıyla ilgili yazılı açıklaması şöyle;

“Sayın Başbakan’ın ege kıyılarını inceleyip durum hakkında yaptığı tespiti önemli buluyoruz. Ancak mesele sadece tespit yapmak değil, sağlıklı bir alternatif ortaya koymaktır.

Eğer sayın Başbakan ve AKP gerçekten samimi iseler önce son 11 yılda, yani AKP iktidarı döneminde kıyıların ne kadar yapılaşmaya açıldığını kamuoyuna açıklamalılar. Sonrasında kıyılarımızı, koylarımızı yapılaşmanın işgalinden kurtaracak bir büyük dönüşüm için adım atılmalıdırlar. Ama AKP, öncelikle ben yaptım oldu mantığından vazgeçmeli. Bu çok önemli ve Türkiye’nin deniz, çevre ve turizm geleceğini yakından ilgilendiren süreçle ilgili; bilim çevrelerinden, yerel yönetim uzmanlarından, TBMM’deki muhalefet partilerinden geniş bir komisyon kurularak bu sorunun çözümü konusunda bir tartışma süreci başlatılması gerekmektedir. Mesele sadece binaların yıkılması değildir, bir kıyı planının ve yeniden yapılandırma sürecinin yürürlüğe konulmasıdır. Eğer AKP’nin niyeti mevcut binaları yıkıp yerine yandaşlarına yeni rant alanları açmak gibi bir düşüncesi varsa bu çok daha vahim sonuçlara neden olacaktır. Çünkü beton yığınlarıyla turizm gelişmez.

Ülkemizin turizm geleceği, kıyılarımızın beton yığınlarına teslim olmaması ve dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan Türkiye’nin doğal güzelliklerinin korunması konusunda biz işbirliğine hazırız. Ortak akılla, ülkenin ve milletin ortak çıkarı için, kıyıdaki doğal yaşamın korunması ve geliştirilmesi ve bu alanların birilerine peşkeş çekilmemesi için bu işbirliği büyük önem taşımaktadır. CHP olarak; çevresel ve ekolojik riskleri en aza indirmek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak ve insani gelişim ve sosyal adaleti geliştirmek amacıyla yeşil ekonomi modelini benimsiyoruz. CHP, “ne olursa olsun kalkınma” değil, doğayla barışık sürdürülebilir kalkınma anlayışını savunur. Çevrenin korunması yalnızca bugünün vatandaşlarının hakkı değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara da bir borcumuzdur. Turizmde çevre duyarlılığını, doğal ve kültürel değerlerimizin korunmasını, kaynakların en etkin kullanımını ön plana çıkaracak bir politikanın etkin kılınması gerekmektedir. Ülkemizin kıyılarının yanlış ve gelişigüzel kullanımının önlenmesi ve denizciliğin planlı, verimli ve çevreyi de dikkate alarak geliştirilmesi amacıyla sektörün tüm bileşenlerini kapsayan bir kıyı mastır planının hazırlanması gerekmektedir. Tüm kıyı bölgelerimizin imar planlarını çevre duyarlılığıyla düzenlenmesi gerekmektedir. Biz buna hazırız”

Anahtar Kelimeler
    Cuma, 16 Ağustos 2013 15:39

Bağlantılı Konular