Sezgin Tanrıkulu'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a soru önergesi

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan BAYRAKTAR tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na tabi olan ve tarihi Sit Alanında yer alan  Karacaahmet Mezarlığı’ndaki ‘taşınmaz kültür varlıkları’ sayılan Osmanlı mezarlarına ait taşların Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın aile mezarlığı için daha geniş alan oluşturmak amacıyla söküldüğü, Osmanlı tarihi mezar taşlarının tahrip edildiği, yapılan kazı çalışmaları sırasında ayrıca Osmanlı Devlet büyüklerine ait kemiklerin de rastgele  çöplere atıldığı İddiaları basında yer almıştır.

Bu bağlamda,
1-Osmanlı mezarlarına ait taşların Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın aile mezarlığı için daha geniş alan oluşturmak amacıyla söküldüğü, Osmanlı tarihi mezar taşlarının tahrip edildiği, yapılan kazı çalışmaları sırasında ayrıca Osmanlı Devlet büyüklerine ait kemiklerin de rastgele  çöplere atıldığı  iddiası doğru mudur?
2- ‘Taşınmaz Kültür Varlıkları’ sayılan Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Osmanlı mezar taşlarının  Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ndan onay alınmaksızın, yasalara aykırı şekilde  Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar’a daha geniş  aile mezarlığı alanı yaratmak için talan edilmesinin sorumluları kimlerdir?
3-  Çevre Bakanı olarak, ülkemizin tarihi eserleri ve dokusuna zarar verilmesini önleyeceğiniz, karşı duracağınız  yerde, talan ve tahribata eşlik etmeniz;  yetkilerinizi ve makamınızı kendi çıkarlarınız doğrultusunda kullanmanız suç değil midir? “

    Perşembe, 15 Ağustos 2013 14:43

Bağlantılı Konular