Emrehan Halıcı, CHP’nin adil, şeffaf ve tartışmasız seçim sonuçları için önlemlerini aldığını, hazırlıklarını tamamladığını belirtti

CHP Genel Merkezi’nde  basın toplantısı yapan halıcı açıklamalarını tamamladıktan sonra gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

CHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan’ın da hazır bulunduğu basın toplantısında Halıcı’nın açıklamalarıyla sorulara verdiği yanıtlar şöyle;  
“Değerli basın mensupları, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum.

Bildiğiniz gibi demokrasinin vazgeçilmez unsuru seçimlerdir. Seçimlerin adil bir biçimde yürütülebilmesi ve sonuçlarına kimsenin itiraz edemeyeceği bir şeffaflıkta ve doğrulukta yapılabilmesi için yasayla görevlendirilmiş kurumlara, siyasi partilere ve vatandaşlarımıza çok önemli görevler düşmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2011 seçimlerinden beri seçimlerin her aşamasında ortaya çıkabilecek hatalar ve usulsüzlüklerin hem tespit edilmesine, hem de düzeltilmesine olanak sağlayan çözümler üretiyoruz. Önerilerimiz, beklentilerimizi demin bahsetmiş olduğum ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Diğer siyasi partilere de bu görüşlerimizi iletiyoruz. Yapılması gereken, ortaya konması gereken çözümlerle ilgili beklentilerimizin hayata geçmemesi durumuna karşında kendi yeni farklı denetim mekanizmaları üzerinde de çalışmalar yapıyoruz, projeler üretiyoruz.

Seçimlerin yapılmasıyla ilgili ve seçim sonuçlarının alınmasıyla ilgili vatandaşlarımızın önemli bir kesiminde ciddi bir kuşku bulunmaktadır. Seçimin her aşamasıyla ilgili hissedilen bu kuşkular özellikle seçim sonuçlarına geldiğimiz zaman daha da yoğun bir tablo kazanmaktadır. bu kuşkuların bir kısmı haklıdır, gerekli ve yararlı kuşkulardır. Bir kısmı ise maalesef eksik ya da yanlış bilgilendirme sonucu ortaya çıkan ve seçimlerin güvenliğine, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan seçimlerin sonuçlarına duyulan ve gereksiz bir korkuyu ortaya koymaktadır. Hepiniz takip ediyorsunuzdur yurtdışında özellikle Amerika’da bazı seçim hatalarının, elektronik yapılan seçim süreçlerinde ortaya çıkan hatalar, bu hataların kabul edildiği, itirafların yapıldığı videolar, çeşitli Avrupa ülkelerinde benzer sistemlerin kullanılmaktan vazgeçildiği, reddedildiği, örneğin Yunanistan’da. Bu tür sistemlerin Türkiye’de de kullanıldığıyla ilgili bir takım yaygın kanılar bizim önümüze de gelmektedir.

Ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun kullanmakta olduğu seçsis sistemine de ciddi bir endişe yaşanmakta. Seçim sonuçlarına müdahaleler yapıldığı ve seçim sonuçlarının müdahaleler neticesinde değiştirildiği gibi iddialar ortaya atılmaktadır.

Değerli basın mensupları, bu iddiaların neticesinde de hem bizden, hem de diğer kurumlardan bazı istekler ortaya konmaktadır. Bu istekler örneğin seçsis sisteminden tamamen vazgeçilmesi veyahutta seçsiste kullanılan yazılım, donanım ve iletişim birimlerinin uzmanlar tarafından, bağımsız kuruluşlar tarafından ve parti temsilcileri tarafından denetlenmesi, kontrol edilmesi önerilmektedir. Bize sorarsanız herhangi bir bilgisayar sisteminde, herhangi bir elektronik sistemine her zaman için müdahale etmek, değişiklikler yapmak mümkündür. Ve bunları önlemek için YSK’nın kullandığı yazılımı veyahut donanım ve iletişim birimlerini kontrol etmek yerine asıl yapılması gereken, kuşkuları tamamen ortadan kaldırmak için asıl yapılması gereken YSK’dan tamamen bağımsız olarak, kendi oluşturduğunuz sistemde, kendi sisteminizde kendi hesaplamalarınızı yapmak ve sonuçları YSK’nın sonuçlarıyla karşılaştırıp buna bir değerlendirmede bulunmaktı.

Değerli basın mensupları, bu işin temeli, bu işin atomu sandık sonuç tutanaklarıdır. Sandık sonuç tutanaklarını kendi bilgisayar sisteminde kendisi bizzat kontrol ederek giren ve aynı hesaplamaları YSK’nınkine benzer bir programı kendi sisteminde benzer bir biçimde yaparak hesaplayan ve bu sonuçları YSK’nın sonuçlarıyla karşılaştıran bir partinin seçsis sisteminden kuşku duymasına gerek yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu yapıyoruz. 2011 yılında bunu yaptık. Yaklaşık 1480 sandıkta hata tespit ettik ve bu hataların anında düzeltilmesine olanak sağlamış olduk. Dolayısıyla bu bahsettiğim nedenlerle elektronik ortamda seçim sonuçlarının toplanmasında, bu sonuçların elektronik ortama aktarılmasında herhangi bir kuşku duyulmasına gerek olmadığının altını çizmek istiyorum. Kuşkular oysa en fazla bu konuya yoğunlaştırılmaktadır ve böyle olduğu durumda da asıl insani nedenlerden kaynaklanabilecek hatalar veyahut usulsüzler gözden kaçabilmektedir. Örneğin seçmen listelerinin oluşması, askı ve sandık listeleri, seçim günü oy verme sırasında yaşanabilecek hatalar ve usulsüzlükler, oyların sayımı, tasnif edilmesi, daha sonra tutanakların oluşturulması sırasında insani olarak yapılabilecek hatalar. İtirazlar ve yeniden sayımlarda ortaya çıkabilecek gene usulsüzlük ve hatalar bu şekilde maalesef gözden kaçabilmektedir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2011 yılından beri hem yaşadığımız tecrübelerden de hareket ederek 2014 ve takip eden seçimler için çok ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Bu hazırlıklarımızı iki temele tabi ki dayandırıyoruz. Bir tanesi teknoloji faktörüdür, diğeri de insan faktörü. Teknoloji olarak kendi geliştirdiğimiz kendi yazılım ekibimiz tarafından geliştirdiğimiz intranet üzerinde gene kendi ekimiz tarafından geliştirilen uygulamalarla daha önce kullandığımız seçim takip sistemini yeni fonksiyonlar ekleyerek hızını ve kapasitesini de arttırarak geliştirmiş durumdayız. İnsan faktörüne gelince ise var olan tüm örgütümüz, parti görevlilerimizin yanı sıra başka hiçbir partide olmayan bilişim sorumlularımızın devrede olacağı bir yapılanmamız var. En önemli değişiklik ve bu seçimden itibaren belki yaşayacağımız en önemli değişiklik ise örgütlenmede ortaya konan yeni bir yapılanma, yeni bir örgütlenme modelidir. Sandık çevresi sorumluları adı altında yaklaşık 200 bin sandıkta, her sandıkta iki kişiden oluşmak üzere 400 bin kişilik bir sandık çevresi sorumluları tanımı yapılmıştır ve 2012 Kasım ayından itibaren bu görevlendirmeler başlamış ve arkadaşlarımız şuan çalışıyor durumdadırlar. Sandık çevresi sorumlularının bildiğimiz normal sandık sorumlularıyla karıştırılmaması gerekir. Çünkü sandık çevresi sorumluları sadece seçimler için değil, seçim öncesi dönemlerde ilgili oldukları sandıklarla ilgili çalışma yapmak üzere o sandıkta oy kullanacak seçmenlerin problemleri, seçmenlerin kendi seçmen listelerinde oluşabilecek hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesi, onların beklentileri, eleştirileri, problemlerini örgütümüze ve Genel Merkezimize iletmek üzere çalışmalarını yürütecek olan bir ordudur. Ve bu sandık çevresi sorumluları demin bahsetmiş olduğum il ve ilçedeki görevlilerimiz, seçim günü ayrıyeten görevlendirilecek olan sandık sorumlularımız, bilişim sorumlularımız ve Genel Merkezde uyum içerisinde çalışan bir ekip olacaktır.

Seçim çalışmalarını bu insan ve teknolojiye dayalı seçim çalışmalarımızı gene üç aşamada değerlendirmemiz gerekir. Bunlardan birincisi; seçim öncesi yapılacak çalışmalar. İkincisi; seçim günü yapılacak çalışmalar. Üçüncüsü ise; seçim akşamı ve takip eden günlerde yapılacak olan çalışmalar.

Seçim öncesi çalışmalar değerli basın mensupları, aslında çok önemli olan bir konudur. Bildiğiniz gibi seçmen listeleri eğer sağlıklı olmaz ise sağlıklı olmayan bir seçmen listeleri üzerine kurulacak bir seçiminde sağlıklı olması ve sonuçlarından da güven duymamız hiçbir şekilde mümkün olamaz. Seçmen listelerinde biliyorsunuz gene kulağa gelen çeşitli iddialarla ortaya atılan mükerrer seçmenler, hayali seçmenler, ölmüş olduğu halde onun yerine oy kullandığı iddia edilen seçmenler. Daha önceki seçimlerde oy kullanmış ama yeni listelerde yer almayan seçmenler gibi birçok önemli konu maalesef ciddi bir hata olarak önümüze gelmektedir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçmen listelerinin kısıtlı bir zamanda değil, rahat bir zamanda kontrol edilmesi için önemli bir çalışma başlattık ve bu çalışmayı sandık çevresi sorumlularımız, bilişim sorumlularımız, il ve ilçe örgütlerindeki yönetici arkadaşlarımız yoğun bir biçimde sürdürüyorlar. Ama bunu sadece kendi seçim görevlilerimizce yerine getirmenin yeterli olmayacağını düşündüğümüz için bu kontrolün tüm vatandaşlarımız tarafından da yapılması gerektiğine inandık ve bu konuda da önemli bir çalışma ortaya koyduk. Cumhuriyet Halk Partisi e-seçmen adını verdiğimiz uygulamayla bütün vatandaşlarımız hem kendisinin, hem kendisiyle aynı dairede, aynı hanede oturan diğer seçmenlerin ve dairenin ötesinde de aynı binada kayıtlı gözüken diğer seçmenlerin bilgisini görmekte. Bu şekilde de hataların ortaya çıkmasını sağlayabilmektedirler. Örneğin kendi dairesinde seçmen listesinde yer alması gerektiği halde bir yakını, bir akrabası eğer bu listede yer almıyor ise bağlı bulunduğu ilçenin nüfus müdürlüğüne giderek bunun düzeltilmesini isteyebilir. Veyahut daha önceki seçimlerde zaman zaman ortaya atılan iddialarda olduğu gibi eğer evinde oturmadığı halde, aynı hanede oturmadığı halde bir insanın ismi o listede yer alıyor ise gene bunu düzeltme olanağına sahip olacaktır. Biz bu uygulamayı yaklaşık birkaç haftadır duyuruyoruz sosyal medyada, çeşitli basın kuruluşlarında bu duyuruları yaptık. Önümüzdeki dönem bunu arttırarak devam edeceğiz. Ama şimdi dilerseniz bir örnek uygulamayı burada sizinle beraber yapmak istiyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisinin e-seçmen uygulaması şuan chp.org.tr adresinde ve aynı zamanda iphone ve android mobil telefonları üzerinde çalışmaktadır. Şuan eğer değerli basın mensuplarımız arasında iphone ya da android kullanan arkadaşlarımız varsa iphone kullananlar apple stro üzerinden, android cihazları olanlar ise google.play üzerinden e-seçmen adıyla araştırma yaparak bu uygulamayı yükleyebilirler ve hemen şuan kendileri kullanmaya başlayabilirler.

Bir örnek uygulama için şuan eğer bilgi gizliliğinden endişe etmeyen bir arkadaşımız varsa kimlik numarasını ve baba adını vererek bu arkadaşımızın bilgilerini buradan denetleyebiliriz, kontrol edebiliriz.

Girmek isteyen bir arkadaşımız var mı? Buyurun. Üstte bir kere sizin şuan seçmen listesinde kayıtlı olduğunuzu görüyoruz. Ankara ili Yenimahalle ilçesinde ve Kardelen mahallesinde siz seçmen olarak kayıtlısınız. Ekranın altında solda gözüken sizinle birlikte aynı hanede kayıtlı olan diğer seçmenler gözükmektedir. Buraya bakarak eğer fazladan yazılmış bir seçmen bilgisi varsa itiraz edebilirsiniz. Yahut kendi daireniz, kendi haneniz olduğu için burada bulunması gerektiği halde yazılmamış bir isim varsa da bunun listelere dahil edilmesini sağlamak üzere ilçe müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine gidebilirsiniz.

Sağdaki ise gene çok konuşulan ve üzerine muhakkak gidilmesi gereken bir konudur. Zaman zaman bulunduğunuz binanın veyahut sitenin herhangi bir hanesinde hiç rastlanmadığı halde, hiç görmediğiniz halde yaşadığı iddia edilen, seçmen listesinde kayıtlı olduğu söylenen kişiler vardır. Bu bina listesine baktığınızda eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız gene buna itiraz etme veya düzeltilmesi için bir müracaatta bulunabilirsiniz. Bu sistemi aslında vatandaşlarımızın yanı sıra apartmanların yöneticileri de yoğun bir biçimde kullanıyorlar ve kullanmayanlara da kullanmalarını tavsiye ederiz. Çünkü yöneticilerin tabi ki bu bilgiyi bilmeleri herhangi bir dairede oturana göre, hane sakinine göre daha mümkündür. Dolayısıyla bu kontrolün hem vatandaşlar hem de apartmanda bulunan yöneticiler tarafından yapılması çok sağlıklı ve yerinde olacaktır.

Bu uygulama değerli basın mensupları, internet üzerinde chp.org.tr üzerindeki internet uygulamasıdır. Demin bahsettiğim gibi cep telefonlarında ipohene veyahut androidde de bu uygulamamız şuanda çalışıyor vaziyettedir. Sizlerde lütfen hem kendi bilgilerinizi kontrol ediniz, hem de yakınlarınızın bilgilerini kontrol ederek sağlıklı bir seçmen listesinin oluşturulmasına lütfen katkıda bulununuz.

Şimdi biz bu çalışmaları yaparken önümüze gelen YSK tarafından bize iletilen Nisan ayı itibariyle iletilen seçim bilgilerini, seçim kütüğünü incelediğimiz zaman önemli iki sorunla karşı karşıya kaldık. Bunlardan birincisi aslında TC kimlik numarası olduğu halde yani vatandaş olarak gözüken fakat seçmen listesinde gözükmeyen insanlar. Bu seçmenler nerede diye bir açıklama yaptık ve bir soru önergesiyle bunu İçişleri Bakanlığına yönlendirdik. Bir önceki seçimde seçmen olarak oy kullandığı halde ve yaşıyor olduğu halde şuan ki son 2013 Nisan ayı seçmen listesinde gözükmeyen, kaydı olmayan çok ciddi sayıda vatandaşımız bulunmaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Biz bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinden hareket ederek bu eksikliği tespit ettik. Halbuki aynı eksiklik bütün vatandaşlarımız için geçerli olacaktır. Bunun gerçek sayısının ne olduğu, bu hatanın nereden kaynaklandığı ve biran önce düzeltilmesi gerektiği hususlarını deminde bahsettiğim gibi İçişleri Bakanlığına ilettik. Aynı soruyu YSK’ya da iletmiş durumdayız hem yazılı, hem sözlü olarak ve bu konuda cevap bekliyoruz. Birazdan size dağıtacağımız bir dosyamız var. Bu dosya içerisinde hem bu tespitlerimiz daha geniş bir biçimde yer alıyor, hem de soru önergelerimizin örneklerini de gene bu dosyada bulabilirsiniz.

İkinci önemli konu ise değerli arkadaşlar, hep bahsedilen mükerrer seçmen konusudur. Gene biz kendi yaptığımız çalışmalarda çok büyük rakam olmamasına rağmen, düşük bir rakam olmakla birlikte mükerrer olan seçmenleri tespit etmiş durumdayız. Güvenilir bir seçim olabilmesi için bir kişi bile eğer mükerrer yazılıyor ise bu kabul edilebilir bir durum değildir. Hiçbir mükerrer seçmenin olmaması gerekir. Bu hatanın büyük bir olasılıkla İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kayıtlarından olduğunu tahmin etmekle birlikte gene bu soruyu biz hem İçişleri Bakanlığına yönlendirdik, hem de YSK’ya yönlendirmiş durumdayız. Az sayıda da olsa mükerrer seçmen konusunun düzeltilmesi ve belki daha da önemlisi acaba bu tekrar eden seçmenlerin önceki seçimlerde oy kullanıp kullanmadığının araştırılması ve bu hatalardan da tamamen arındırılmış bir seçmen listesinin oluşturulması gerekir. Bunun altını çizerek sizin huzurunuzda bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

YSK’ya bu sorularımızın yanı sıra onlardan beklediğimiz çok ciddi başka beklentilerimiz var, önerilerimiz var. Bunları yine dosyada sizlere sunduk. Ama burada açıklamam gereken önemli konulardan bir tanesi de şudur; YSK sandık sonuç tutanaklarını parti Genel Merkezleriyle 2011 yılında paylaşmıştır. Bu paylaşmada Cumhuriyet Halk Partisinin isteği, kararlılığı çok ön plandadır. Ama yeterli değildir. 2011’de bu sandık sonuçları sadece veri olarak paylaşılmıştır. Oysa yapılması gereken verinin yanı sıra görüntü olarak da bunun siyasi partilerle paylaşılmasının sağlanmasıdır. YSK yaptığımız görüşmelerde bu seçimde bu sonuçların görüntü olarak, imaj olarak da bizlerle paylaşacağı şeklindedir. Bu umarız olur. Ama her türlü aksiliğe karşı eğer olmaz diye hareket ederek biz tedbirlerimizi almış durumdayız. Eğer YSK bunu vermese de biz gene kendi görevlilerimiz vasıtasıyla bu görüntüleri temin edip kendi sistemimize yükleyeceğiz.

Ayrıca YSK’dan bir başka isteğimiz daha var. Bizim bu yaptığımız çalışmalar değerli basın mensupları aslında devletin yapması gereken çalışmalardır. YSK’nın hem kendi güvenilirliğini sağlayabilmesi açısından, hem seçimlerin sonuçlarına kimsenin itiraz etmemesini sağlayabilmek açısından bunu devletimiz ve YSK aslında bunu yapmalıdır. Ama onlar yapmadıkları için bu çalışmaları, bu hizmetleri biz yerine getiriyoruz. Aslında bir anlamda teşekkür edilmesi gerekirken maalesef bir takım kötü uygulamalarla da karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin bu çalışmaları yürütüyoruz diye benim hakkımda düzenlenmiş bir fezleke var. Şimdi aynı suçu tekrar işlediğimiz için bakalım başımıza neler gelecek. Fakat bizim kararlı bir biçimde isteğimiz şudur; bu çalışmaları biz yapıyoruz ama keşke bunları YSK kendisi yapsa. Bizim bu hizmetlerimizi örnek alarak YSK’nın hem sandık sonuç tutanaklarının sadece partililer değil vatandaşlar tarafından da görülmesi ve kontrol edilmesini sağlaması, hem de seçim gecesi seçim sonuçlarının denetlenmesi açısından sadece siyasi partilere değil, bunu bütün vatandaşlara açık hale getirilmesini bir kez daha altını çizerek sizlere hatırlatmak istiyorum.

Bu seçim öncesi yapacağımız çalışmalara dönük anlattıklarım. İkinci aşama olarak bahsedeceğimiz seçim günü. Aslında seçim günü insani faktöre dayalı olan ve alacağımız bütün partilerin ve tabi ki Cumhuriyet Halk Partisinin alması gereken çok önlemler var. İnsani boyutta alacağımız önlemler var. Ama teknolojik olarak yapacağımız çalışmalar şöyle açıklanabilir. Seçim günü biliyorsunuz çok farklı şikayetler, çok farklı durumlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların hem iletilmesi, hem de sorunların çözülmesi elektronik ortamda takip edilecektir ve tüm seçim görevlilerimizin yaptıkları hem bilgisayar ortamında hem de mobil ortamda izlenecektir. Ayrıca bu sisteme vatandaşlarımızın da bilgi girmesini sağlayacağımız bir yapıyı şuan oluşturmuş durumdayız. Az önce bahsettiğim sandık çevresi sorumluları sadece seçim günü değil, öncesinden itibaren çalışacak demiştim. Sandık çevresi sorumlularımızın kullanımlarına açık olan ve kendi ait oldukları sandığın bütün bilgileri, seçime ait bütün bilgilerin dinamik olarak üretildiği, raporlamaların, denetleme işlemlerinin çok gelişmiş bir biçimde yapıldığı bir intranet sistemine sahibiz ve 400 bin sandık çevresi sorumlularımızın, bilişim sorumlularımızın kullanabileceği bir sistemi gene şuan üretmiş durumdayız. Bu sistem gene hem chp.org.tr de intranet içerisinde yer almaktadır. Hem de gene iphone ve android cihazlarında da çalışır durumdadır. Bu uygulamamız halka açık bir uygulama değildir. Sandık çevresi sorumlularımızın, bilişim sorumlularımızın kullanacağı bir uygulamadır. Ama sizlere örnek olması bakımından, görmeniz bakımından gene kısaca bir tanıtım yapacağız.

Her sandık çevresi sorumlusu için bir sandık çevresi sorumlusu kartı burada görüyorsunuz. O sandıkla ilgili bilgilerin yer aldığı. Biz sandık çevresi sorumlularımızın biraz önce bahsettiğim çeşitli anketler yapmasını, bu anketleri sisteme girmesini ve buradaki sonuçlardan da bütün parti yöneticilerimizin yararlanmasını hedefliyoruz. Sandıkla ilgili bilgiler örneğin o sandıkta oy kullanacak olan seçmenlerin hangi ilde doğdukları, nüfusa nereye kayıtlı oldukları, cinsiyetleri, yaş durumları. Bütün bu bilgiler sandık sandık yer almaktadır ve sandık çevresi sorumlularımız bunu eğer yanlarında mobil cihazlar varsa hemen mobil cihazlarını kullanarak veyahut daha önce bilgisayar sistemlerine girip bir çıktı alarak, kağıt alarak bu bilgileri kullanma şansına sahiptirler. Ayrıca gene seçimlerle ilgili o sandıkta daha önceki seçimlerde hangi oylar çıkmış bunu görerek çalışmalarına temel oluşturabilecek bir altyapıya sahiptirler.

Deminde söylediğim gibi bu aslında halka açık bir uygulama değildir. Bunu sandık çevresi sorumlularımız kullanacak ama görmeniz bakımından size kısa bir örnek sunmuş durumdayız.

Değerli basın mensupları, üçüncü aşama ise seçim akşamı ve onu takip eden günlerde yapacağımız çalışmadır. Bunun için her sandıktaki sandık sonuç tutanaklarını biz kendi bilgisayar sistemimizde kontrol etmek üzere bir seçim takip sistemi geliştirdik. Bunu 2011 yılında kullandık, başarıyla uyguladık ve deminde söylediğim gibi tespit ettiğimiz hataları vakit geçirmeden anında bunu ilgili birimlere ileterek, ilçe merkezlerine, il merkezlerine ve Genel Merkeze iletilmesini sağlayarak hem itiraz edilmesini, hem de bu itirazlar sonucunda hataların düzeltilmesini sağladık. Şuan aynı işlemi daha gelişmiş sistemlerle 2014’te ve takip eden seçimlerde kullanacağız. Bununla ilgili sandık çevresi sorumlularımız, il ve ilçe örgütü yöneticilerimiz, sandıklarda görevli temsilcilerimiz, sandık sorumlularımız, tüm yöneticilerimiz burada görev alacak ve bunu başarıyla bir seçim ordusuyla uygulayacağız. Ama gene yetmez diyoruz. Biz vatandaşlarımızın da bu kontrolü kendilerinin de yapabilmelerine olanak hazırlamış durumdayız. 2011’de bunu kullandık, bu sefer daha da geniş duyurarak tüm vatandaşlarımızın bu denetime katılım sağlamalarını arzuluyoruz. Eğer herhangi bir seçmen, herhangi bir yurttaşımız kendi oy kullandığı sandığın sonucunu akşam ilan edildiğinde eğer bunun telefonuyla veya bir fotoğraf makinasıyla fotoğrafını çekerse veyahut böyle bir imkanı yoksa kendi çıkaracağı kağıda önemsediği partinin veyahut partilerin sonuçlarını not edebilir. Not ettiği bu sonuçları akşam herhangi bir bilgisayar olan ortamda, evi, işyeri, internetcafesi, bir yakını olabilir chp.org.tr ye girdiğinde o sandık sonucunu bizim sistemimizden görecek ve kendi tuttuğu notla o sonucun doğru olup olmadığını karşılaştıracak. Eğer bu karşılaştırma sonucunda bir hata tespit ederse bunu hangi partiye kendisini yakın hissediyorsa, eğer CHP’liyse CHP’ye, bir başka partiye yakın hissediyorsa o partiye iletebilecek. Dolayısıyla partilerin yaptığı kadar vatandaşlarında bu denetime sahip çıkması, bu denetimde yer alması hem hatadan arınma için çok önemli bir fırsat oluşturacak, hem de eğer seçimlere bir biçimde hile, usulsüzlük, hata karıştırmaya niyetli olanlar varsa bunları önceden duyuruyoruz, önceden anons ediyoruz. Onlar içinde çok ciddi bir caydırıcı unsur oluşturacaktır.

Değerli basın mensupları, dikkatinizi çekmiştir. Seçimle ilgili bütün aşamalarda her üç aşamada da seçim öncesinde, seçim günü ve seçim akşamı yapacağımız çalışmalarda sadece Cumhuriyet Halk Partisini değil, bütün vatandaşlarımızın bu süreçlere dahil olmasını temel bir hedef olarak, temel bir strateji olarak ortaya koyuyoruz. Ve bu davet dikkatinizi gene çekmiştir sadece Cumhuriyet Halk Partililere yapılan bir davette değildir. Hangi partiye yakın olursa olsun dürüst, güvenilir, şeffaf bir seçim isteyen bütün vatandaşlara yapılan bir davettir. Sizden ricamız sizin bizim bu yaptığımız çalışmaları halkımıza duyurma konusunda bizlere destek olmanızı, katkı vermenizi sizlerden rica ediyoruz.

Vatandaşlarımızdan istediğimiz, beklediğimiz ise seçmen listelerini hem kendilerini, hem komşularını kontrol etmeleri, kontrol ettikten sonra seçim günü muhakkak oy kullanmaları, oy kullandığı sandığa sahip çıkmaları ve sandık sonuçlarının da denetimine katkı vermeleri. Bunları da vatandaşımızdan bekliyoruz. Seçim çalışmalarımızı halkımızla paylaşmak, halkımızın katkısını alarak dürüst, adil, güvenilir bir seçim bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buna hazırız.

Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa cevaplamaya çalışıyım.

Soru: Türkiye’nin çeşitli illerinde toplu konutlara yerleştirilen çok sayıda sığınmacı var. Bunların Türk vatandaşlığına geçirilerek seçimlerde oy kullanmalarına olanak sağlanabileceği yönünde iddialar var. Bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı ya da somut bir bilginiz var mı?
Emrehan Halıcı: Yani böyle bir somut iddia ve duyum bize de iletiliyor. Bizim elimizdeki şuan seçmen bilgisi deminde söylediğim gibi Nisan 2013’e aittir. YSK’dan yeni seçmen kütüğü gelir gelmez bu araştırmayı biz yapacağız. Bizimle beraber gene tabi bunu bütün örgütümüzle paylaştığımız ve vatandaşımızla da paylaşıyor olduğumuz için eğer böyle bir durum tespit edilirse bu bize gelecektir. Şuan sadece bir duyum ve bir endişe sözkonusudur.

Soru: TC kimlik numarası olan seçimde oy kullanmıştı ama 2011’dekiler sonra buharlaşan, kaybolan seçmenler var. Rakam vermediniz ama tahmini bir şey söyleyebilir misiniz?
Emrehan Halıcı: Tabi ki. Bu bizim Cumhuriyet Halk Partili üyeler üzerinden yaptığımız bir araştırmadır. Çünkü TC kimlik numarası üzerinden bu araştırmayı yapabiliyoruz. Diğer vatandaşlarımızın numarası bizde olmadığı için sadece kendi üye bilgilerimizden hareketle yaklaşık 20 bin CHP üyesinin seçmen listesinde gözükmediğini tespit etmiş durumdayız. Bir önceki seçimde oy kullandıkları halde şuan ki listede yoklar. Yani 20 bin hiç küçümsenecek bir rakam değildir. Aynı evde CHP üyesi olmayıp da akrabaları evde oturduğu düşünülürse örneğin 4’le çarpılsa bu 100 bin kişilik bir kayıp anlamına gelir. CHP dışında diğer vatandaşlarımızın da benzer bir durumda olma kuşkusu bizi ciddi bir biçimde vardır. Bunun muhakkak demin size ilettiğim soru önergesine konu olan bu konunun hem İçişleri Bakanlığı tarafından, hem de YSK tarafından acilen cevaplanması ve de cevaplamakta yetmez yani bu sorunun düzeltilmesi, seçmen listesinin sağlıklı hale getirilmesi muhakkak gerekmektedir.

Başka bir soru yoksa ben çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.

    Perşembe, 15 Ağustos 2013 14:34

Bağlantılı Konular