Sezgin Tanrıkulu'ndan soru önergesi

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişlerinin, Mamak Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi’nde, okul müdür yardımcısı Tuncer Küllücek hakkında soruşturma yaparken, Küllücek’in MEB’e, soruşturmayı yürütenlerin Alevi olduğuna dair “şikâyette” bulunduğu ve MEB’in de okula iki müfettiş göndererek, soruşturmayı yürütenlerin Alevi olup olmadığını sorguladığı iddiaları basına yansımıştır.

Söz konusu olay basına yansıdığı gibiyse, başta soruşturulan müdür yardımcısı ve MEB müfettişleri olmak üzere, bir öğretmen hakkında soruşturma raporu hazırlayanların dinî inançlarını inceleme altına alan tüm kamu görevlilerinin derhal görevden alınması ve haklarında her türlü hukukî ve idarî işlemin yapılması gerekmektedir.

Basına yansıyan iddialara göre söz konusu okulun müdür yardımcısı Tuncer Küllücek hakkındaki soruşturma sürerken, Küllücek kendisini şikâyet eden felsefe öğretmeni Suat Özcan ile soruşturmayı yürüten il müfettişi Cengiz Karahan’ı “Şikâyetçi öğretmen de, soruşturmayı yapan müfettiş de Alevi” diyerek bakanlığa şikâyet etti. Küllücek’in şikâyeti üzerine okula gelen 2 bakanlık müfettişi ise öğretmen ve müfettişin “Alevi olup olmadıklarını” sorguladı.

Mamak Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Tuncer Küllücek hakkında Nisan 2012’de, aralarında Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Sen işyeri temsilcilerinin de bulunduğu öğretmenler ile öğrenci velilerinin şikâyetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı üstlenen il müfettişi Cengiz Karahan, Küllücek hakkındaki, “Okulun öğretmenlerinden Eğitim Bir-Sen işyeri temsilcisi Mesut Durak’a alenen küfrettiği, öğrenci dövdüğü, öğrencilere felsefe öğretmeni ve Eğitim-Sen işyeri temsilcisi Suat Özcan hakkında ‘O komünist, bölücü, namaz kılmıyor, itin arkasından giden it olur…’ şeklinde sözler söylediği, bazı öğretmenlerle birlikte öğrenciler arasında ayrım yaptığı” iddialarını araştırdı.

Küllücek hakkında hazırlanan disiplin soruşturma raporunda, Küllücek için “öğrenci dövmek ve hakaret etmekten” maaş kesim cezası, felsefe öğretmeni Özcan’a yönelik sözleri nedeniyle “Görevin yerine getirilmesinde siyasi düşünce, din ayrımı yapmaktan” kademe ilerlemesinin durdurulması ve başka okula atanması cezaları istendi.

Raporun hazırlanmasının ardından bakanlığa başvuran Küllücek, kendisini soruşturan il müfettişi ve iddiaları gündeme getiren öğretmenin “Alevi olduğunu” bildirdi. Bakanlık da okula iki müfettiş gönderdi. Müfettişler okuldaki diğer öğretmenlere, felsefe öğretmeni Özcan’ın Alevi olup olmadığını, bu durumun ilk soruşturmayı etkileyip etkilemediğini sordu.

Bu bağlamda;
1- Bakanlığınıza, Tuncer Küllücek tarafından gelen başvuru dilekçesinde, kendisi hakkında soruşturma yapan il müfettişi Cengiz Karahan ve şikayetçi öğretmen Suat Özcan’ın Alevi kimliklerinin soruşturmada etkili olup olmadığının araştırılmasını talep etmiş midir?
2- Küllücek’in başvurusunda böyle bir talep varsa, bu talep hangi mantıkla dikkate alınmış ve yerine getirilmiştir?
3- Olayı soruşturmak üzere okula gönderilen iki MEB müfettişi, Karahan ve Özcan’ın Alevi olup olmadığını araştırmış mıdır? Bu konuya müfettişlerin kaleme aldığı raporda değinilmiş midir?
4- Olay, MEB müfettişlerinin raporuna nasıl yansımıştır?
5-  Eğer Küllücek’in soruşturmasını yürüten il müfettişi ve şikayetçi öğretmenin dinî inançları soruşturulmuşsa, söz konusu soruşturmayı yapan iki müfettiş ve kendisi hakkındaki raporu böyle bir saikle şikâyet konusu yapan okul müdür yardımcısını görevden alacak mısınız?
6-  Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan personelin etnik aidiyeti veya dinî inancı herhangi bir biçimde araştırılmakta mıdır?
7-  Hatırlandığı üzere geçtiğimiz günlerde Ermeni yurttaşların “2” numarayla gizlice sınıflandırıldığı ortaya çıkmıştı. Benzer bir fişleme Aleviler ve diğer dinî inanç mensupları için de yapılmakta mıdır?”

    Pazartesi, 12 Ağustos 2013 14:20

Bağlantılı Konular