Tanrıkulu, AKP Hükümetinin 2002- 2013 yılları arasında neleri yasakladığını sordu

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

1- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Bakanlık Destek Hizmetleri Grup Başkanı Fevzi Durgun imzasıyla 81 ilin  valisine,  Türkiye genelindeki  bütün öğretmenevlerinde alkol satışının yasaklanması gerektiğini içeren resmi bir yazının  gönderildiği doğru mudur?

2-AKP Hükümetinin 2002 yılındaki programında yer alan “3Y”den biri olan “Yasakları Kaldırmak” sözünün aksine 2002- 2013 yılları arasında neler yasaklanmıştır?

3-Öğretmenevlerinin  restoran, kafeterya bölümlerinde  alkollü içkiler satışının yasaklanması yönündeki uygulama, öğretmen ve vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarına müdahaleden başka hangi amaca hizmet edecektir?

4-Ülke genelindeki  öğretmenevlerinde 2002 – 2012 yılları arasında yaşanan asayiş vakalarının sayıları nedir?

5-Bu tarihler arasında Türkiye genelindeki tüm öğretmenevlerinde, resmi kayıtlara geçen kaç tane adam yaralama, öldürme, darp olayı cereyan etmiştir?

6-Öğretmenevlerinde alkollü içki satışının yasaklanmasından daha öncelikli olarak öğretmenlerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili olarak hükümetinizin yürüttüğü bir çalışma var mıdır?

7-Gelişmiş modern toplumlarda özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde,  kamu sosyal tesislerinde  alkollü içkiler satış yasağı uygulayan ülkeler var mıdır? Varsa hangileridir?”

    Pazar, 04 Ağustos 2013 17:56

Bağlantılı Konular