CHP’nin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 6495 Sayılı ‘Torba Kanun’a ilişkin açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, 6495 Sayılı ‘Torba Kanun’un Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmasının ardında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, Dışişleri Bakanlığı’nı AKP’nin siyasi müdahale  ve kontrolüne tabi kılacak değişiklikleri de içeren ve Torba Kanun olarak bilinen 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu onaylamış bulunmaktadır.

Torba Kanun’da yer alan Dışişleri Bakanlığı’yla ilgili değişiklikler, ülkemize daima özveriyle hizmet etmiş ve uluslararası seviyede saygın bir konuma sahip Dışişleri Teşkilatı’nın bütünlük ve kurumsal yapısına kalıcı zarar verecek ve ülkemizin güvenlik ve itibarını tehlikeye atacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın söz konusu kanunu onaylaması şaşırtıcı olmamakla birlikte yine de kendilerine bağlanan umutları bu konuda dahi boşa çıkartması hayal kırıcıdır.  Sonucu ise ülkemizin geleceği açısından kaygı uyandırıcıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın dört buçuk yıl boyunca yönettiği ve özelliklerini yakından tanıdığını düşündüğümüz Dışişleri Bakanlığı’nı AKP iktidarının arka bahçesi haline dönüştürecek değişiklikleri onaylamasını tarih mutlaka not edecektir.

CHP, başta Dışişleri Bakanlığı’yla ilgili değişiklikler olmak üzere, birçok açıdan yanlış ve sakıncalı olan Torba Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaktır. Dışişleri Bakanlığı’nın kurumsal işleyişine ve bütünlüğüne sahip çıkmak ve diplomasi mesleğinin onurunu korumak ülkemize ve halkımıza borcumuzdur. Ülkemizin güvenliği, refahı ve istikrarı için kilit öneme sahip olan Dışişleri Bakanlığı’nın işleyişinin liyakat esasına dayanması ve kurumun ehliyetli ellerde olması hayati önem taşımaktadır.

CHP, Dışişleri Bakanlığı’nı ve dolayısıyla ülkemizin geleceğini korumak ve savunmak için gerekli uyarı ve çalışmalarını sonuna kadar sürdürecektir.”

    Cumartesi, 03 Ağustos 2013 12:17

Bağlantılı Konular