Tanrıkulu:"Azınlık vatandaşları ile ilgili ırk ve milliyet içeren soy durumları dışında kayıt altında tutulan başka veriler var mıdır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

“İçişleri Bakanlığı, Osmanlı Dönemi belgelerinden yararlanılarak, soy durumlarının Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmekte olduğunu açıklamıştır.

Bu bağlamda:
1- Toplanan veriler, Milli Eğitim yetkililerinin açıkladığı gibi 1, 2, 3 olarak mı kodlanmaktadır? Bu kodlar neden “Gizli” tutulmaktadır?
2- Azınlık vatandaşların ırk ve milliyet bilgileri hazır bir veri tabanında kayıtlı mıdır? Kayıtlı değilse başvuru sonrasında mı araştırma yapılmaktadır?
3- Nüfus kayıtlarında yer alan bu bilgilerin sadece Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanıldığı bilgisi şüpheli değil midir? Bu kayıtların kullanıldığı her türlü işlemde, Emniyet, Tapu, Yargı, İstihbarat gibi alanlarda da bu bilgiler kullanılmakta mıdır?
4- Bu bilgilere Emniyet Müdürlüğü, MİT, Jandarma İstihbarat kurumları tarafından ulaşılabilmekte midir?
5- Mahkemeler bu bilgilere ulaşabilmekte midir?
6- Ermeni, Rum ve Yahudiler dışındaki gayrimüslim azınlıklar olan Süryaniler, Yezidiler ve Asuriler ile ilgili bu kayıtlar tutulmakta mıdır?
7- Gayrimüslim olmayan azınlıklarla ilgili olarak ta soy kodu uygulaması var mıdır?
8- Bilgiler her nüfus memurunun ulaşabildiği açık bilgiler midir? Özel bir gizlilik kararı var mıdır?
9- Azınlık vatandaşları ile ilgili ırk ve milliyet içeren soy durumları dışında kayıt altında tutulan başka veriler var mıdır?
10- Lozan Antlaşmasının açıklamada adı geçen maddelerinde, soy bilgilerinin tutulması gerektiğine dair bir ibare bulunmamaktadır. Hangi yasa veya kararnameye dayanarak böyle bir uygulama yapılmaktadır?
11- Üçüncü, dördüncü kuşaktan Müslümanlaşmış gayrimüslimlerin -Büyükbabası ve büyükannesi Müslüman olmuş bir kişinin- nüfus kütüğü kaydında soy kodunun yer alıyor olmasının anlamı nedir?”

    Cuma, 02 Ağustos 2013 14:26

Bağlantılı Konular