Erdoğan Toprak: “Diyanet, üst düzey bürokrasiye yatay geçişte atlama tahtası!”

HP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, AKP döneminde bütçesi ve tahsis edilen yeni kadro sayısı en fazla artan kurumun Diyanet İşleri olduğunu, Diyanetin siyasallaştırıldığını belirterek, bunun ‘devleti dönüştürme’ amacıyla kullanıldığını söyledi.

Erdoğan Toprak, AKP döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen bütçenin hemen her yıl yüzde 100 ve üzerinde artarak, pek çok icracı bakanlığı geride bıraktığını, kadro tahsislerinde ise hedefin, yatay geçişle üst düzey bürokrasinin “Diyanetleştirilmesi, devletin dönüştürülmesi” olduğunu söyledi.

Toprak yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı’na aktarılan bütçe kaynakları, halen 11 bakanlığa tahsis edilen bütçenin üzerinde olup, 5 milyar TL’ye yaklaşmıştır. Diyanet bütçesi, bu dönemde, her bütçe yılında yüzde 100’e yakın arttırılarak, icracı bakanlıkları geride bırakmıştır. Bütçeden verilen bu kaynağın dışında, sağlanan istisnalar, Diyanet Vakfı’na getirilen kolaylıklar ve muafiyetlerle, bedelsiz arazi ve bina aktarımları mevcuttur. Diyanet, adeta ülkenin en büyük işletmelerinden, holdinglerinden de zengin konuma gelmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen kadrolar da, her yıl katlanarak büyümektedir. Pek çok bakanlık kadrosuzluktan yakınırken, Diyanet’te kadro bolluğu yaşanmaktadır. Bu kadrolar, yatay geçişle, diğer bürokratik kademelere atamada kullanılmaktadır. 2013 yılında kamuya tahsis edilen kadrolarda, Devlet Personel Başkanlığı’nın dağıtım listesine göre Diyanet, Milli Eğitim, Sağlık ve Adalet Bakanlığı’ndan sonra 3800 yeni kadro ile dördüncü sırada yer alırken 15 icracı bakanlığı da geride bırakmıştır. Temmuz başında ise, buna ek olarak, Diyanet’e açıktan atanmak üzere 5 bin kadro daha tahsis edilmiştir.”

Toprak, Diyanete tahsis edilen binlerce kadronun, yatay geçişle bürokrasiyi ‘Diyanetleştirme, Devleti dönüştürme’ amacıyla kullanılmaya çalışıldığını öne sürerek şöyle dedi:

“Diyanet’e tahsisli her 5 yeni kadrodan ortalama 3’ü İçişleri, Milli Eğitim, Başbakanlık ve bağlı kurumlar, Üniversiteler, TRT başta olmak üzere, diğer kamu kurumlarına, bürokrasi üst kadrolarına geçişte kullanılmaktadır. Bu yolla, KPSS ‘arkadan dolanarak’ delinmektedir. Diyanet kadrolarına atanan personel, yatay geçişle, daha yüksek KPSS puanı, uzmanlık ve ihtisas gerektiren, bürokrasi, ekonomi ve güvenlik birimlerinin kilit noktalarında görevlendirilmektedir. Diyanet İşleri, kamu bürokrasisinin kilit makam ve görevlerine, atlama tahtası, tramplen işlevi görmektedir. Uluslararası pek çok düşünce kuruluşunun yaptığı çalışmalarda bu sürece dikkat çekilerek, Türkiye, Mısır, Tunus kıyaslamaları yapılmakta, Ilımlı İslam’dan İslam Devleti’ne geçişte, Diyanet Kurumu’nun en kilit ve en yoğun işlev üstlenen kurum olduğu değerlendirilmektedir. Dış Politika Enstitüsü’nün raporunda ise, Fas ve Türkiye Diyanetleri analiz edilerek, paralel süreç ve yapılanmalara, Başbakan Erdoğan’ın Diyanet politikasının bu yöndeki hedeflerine dikkat çekilmektedir. Kısaca, AKP döneminde, Diyanet siyasallaştırılmış, tüm topluma inanç hizmeti vermesi gereken bir kurum, siyasi amaç ve hedeflerin, devlet ve bürokraside kadrolaşma stratejilerinin odak noktası olmuştur.”

    Salı, 30 Temmuz 2013 19:31

Bağlantılı Konular