Tanrıkulu, Hakkari’de TOKİ tarafından yapılan karakol inşaatlarını TBMM gündemine taşıdı

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

1-Karakollar hangi firmalar tarafından inşa edilmektedirler?
2-İnşa edilen ve edilecek karakolların ihale bedelleri her bir karakol ihalesi için ne kadardır?
3-Hakkari’de inşa edilecek bir karakol ihalesinin pazarlık usulü ile sonuçlandırılıp, ihalenin 28.800.000 TL. bedelle bir firmaya verildiği iddiası doğru mudur? Doğru ise bu firmanın ve firma sahibinin, ortaklarının isimleri nedir?
4-Sözkonusu ihaleye hangi firmalar katılmışlardır? Katılımcı firmaların teklif tutarları ne kadardır?
5-İhaleyi alan firmanın ticaret sicil kaydı hangi tarihte tescil edilmiştir?
6-28.800.000 TL. ihale bedeli hangi yöntemle, neye göre belirlenmiştir?
7-İhaleyi alan firmanın kamu bankalarından kullandığı krediler bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa tutarları ne kadardır?”

    Çarşamba, 31 Temmuz 2013 18:56

Bağlantılı Konular