Haluk Koç cezaevlerindeki antidemokratik uygulamaların düzeltilmesine yönelik çalışmalarını sordu

Koç’un soru önergesi şöyle:

“TBMM
Tarih:14.07.2013
Sayın 15809
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na,
Ankara
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Prof. Dr. Haluk Koç
Samsun Milletvekili

Göreve geldiğiniz günden bugüne cezaevlerindeki anti demokratik uygulamalara son vereceğinizi açıkladınız.

Bu amaçla;
1- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış fakat “iyi halli” duruma gelmiş hükümlülerin ayda 1 açık, 1 kapalı 1 saat görüşme yerine normal mahkûmlar gibi ayda 3 kapalı, 1 açık görüşme yapmaları için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
2- Ağırlaştırılmış müebbet cezası almış fakat “iyi halli” hükümlü haline gelmiş kişilerin cezaevindeki yaşamları ile ilgili yapmayı planladığınız biz düzenleme var mıdır? Varsa bu çalışma nedir?
3- Hükümlü cezaevinde cezasını çekerken onunla görüştürülmeyen akrabaları da bir anlamda cezalandırılmaktadır? Bu amaçla, hükümlülerin kan bağı olan 2. ve 3. Derece akrabaları ve savcılıktan izin alan kişiler ile görüşmeleri için imkân sağlanamaz mı?”

    Perşembe, 25 Temmuz 2013 11:33

Bağlantılı Konular