Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin sayısını Adalet Bakanına sordu.

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclis'i Başkanlığı'na
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili
1. 2012 yılı itibari ile Türkiye de tutuklu gazetecilerin sayısı nedir ?
2. 2012 yılı itibari ile Türkiye de mahkumiyeti kesinleşmiş gazeteci sayısı nedir ?
3. Tutuklu bulunan gazetecilerin kaçının yargılama safhasında gizli tanıklara başvurulmuştur?
4. Tutuklu bulunan gazetecilerin kaçının yargılama safhasında telefon dinlemeleri ve internet kayıtları delil olarak kullanılmıştır ? “

    Pazartesi, 22 Temmuz 2013 15:18

Bağlantılı Konular