Tanrıkulu: "Gümrük noktalarında sahte taklit ürünlerin girişlerinin önlenmesi ile ilgili hangi prosedürler uygulanmaktadır?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, gümrük giriş noktalarında özellikle Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Kamboçya’dan ithal edilen ürünlere ait insan sağlığına ve çevreye zarar vermediğine ilişkin belgeler istenip istenmediğini Gümrük ve Ticaret Bakanına sordu.

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,

Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- İthalatta özellikle Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Kamboçya’dan olmak üzere ithal edilen ürünlerde gümrük giriş noktalarında ithal edilen ürünlere ait insan sağlığına ve çevreye zarar vermediğine ilişkin belgeler istenmekte midir?
2- İstenmekte ise bu kapsamda hangi belgeler istenmektedir?
3- Gümrük noktalarında sahte taklit ürünlerin girişlerinin önlenmesi ile ilgili hangi prosedürler uygulanmaktadır?
4- 2013 Haziran sonu itibarıyla Türkiye’de gümrük noktalarında yapılan kontroller sonrası el konulan ürünlerin toplam değeri nedir?
5- El konulan ürünlerle ilgili uygulanan prosedür nedir?
6- Girişleri yasal olmayan veya yasal prosedüre uygun belgelere sahip olmayan ürünlerin, malların gümrüklerden çekilebilmesi için Gümrük Komisyoncularının bazı kurum ve firmalarla anlaşarak Gümrük Beyannamelerine son kullanıcı olarak o kurum ve firmaların unvanlarını yazdırarak girişleri yasal olmayan veya yasal prosedürlere uygun olmadan ithal edilen ürünleri, malları gümrüklerden rahatlıkla çekebildikleri iddiaları doğru mudur?”

    Pazar, 21 Temmuz 2013 09:25

Bağlantılı Konular