Kart, AKP sözcülerinin, Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarıyla ilgili olarak, bilgi kirliliği yaratmaya devam ettiğini belirtti

Konya Milletvekili Atilla Kart, “AKP, anayasa yapımını, siyasi liderlerinin, kişisel ve siyasi hırsına, siyasi ikbaline heba etmeden, bu süreci sürdürmek, sonuçlandırmak konusunda samimi bir iradeyi ortaya koymalıdır” dedi.

Kart, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, anayasa çalışmalarını değerlendirdi.

AKP sözcülerinin, Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarıyla ilgili olarak, bilgi kirliliği yaratmaya devam ettiğini belirten Kart, başlangıç aşamasından itibaren iktidardan kaynaklanan güven sorununun, özellikle Ocak 2013′ten bu yana daha da kronik olduğunu söyledi.

Kart, zaman zaman TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve AKP sözcülerinin ifade ettiğinin aksine, anayasa taslağının 177 madde olmadığını, 177 maddenin CHP’nin taslak önerisi olduğunu belirtti. Nihai bir metinde mutabık kalındığı takdirde, taslağın 158-160 madde olmasının öngörüldüğünü ifade eden Kart, “48 madde üzerinde mutabık kalındığı açıktır. 48 maddenin 35’i Temel Hak ve Özgürlükler, 7’si Yargı, 5’i Yasama, 1’i ise İdare ve Kamu Hizmetleriyle ilgilidir. Bu gerçek ortadayken, başta Başbakan olmak üzere AKP sözcülerinin ‘gelin 48 maddeyi hemen 1 hafta içinde çıkaralım’ demelerinin, tutarlı ve inandırıcı bir tarafı olabilir mi?” diye sordu.

AKP insafsız bir siyaset anlayışından vazgeçmelidir
Çiçek’in, liderlere sunduğu klasörde, 3 partinin önerdiği madde sayısının 23, 3 partinin mutabakatı olan madde sayısının 27 olduğunu ifade eden Kart, AKP’nin, bu 27 maddenin 19′una şerh koyduğunu kaydetti. Kart, 27 ve 23 madde bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mutabık kalınan ve mutabık kalınma ihtimali olan madde sayısının 90’ı geçtiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP, anayasa yapımını, siyasi liderleri Erdoğan’ın, kişisel ve siyasi hırsına ve siyasi ikbaline heba etmeden, bu süreci sürdürmek ve sonuçlandırmak konusunda samimi ve dürüst bir iradeyi ortaya koymalıdır. Halkı ve kamuoyunu yanıltmak ve beklentiye sokmak ve devamında da uzlaşmayı engellemek gibi insafsız bir siyaset anlayışından vazgeçmelidir. AKP, 22 çatı kuruluşunun, sivil toplum örgütlerinin, anayasa platformlarının emek ve katkısına saygı göstermeli ve bu çalışmaları heba etmemelidir. Bu tablonun üzerine, bir de Başkan taslağının geri çekildiğini düşünün; komisyon çalışmalarının zirve yaptığını göreceksiniz.

Sayın Meclis Başkanı; hem AKP’nin Başkanlık taslağı konusunda ve hem de 22 çatı kuruluşunun, sivil toplumun, anayasa platformlarının emek ve katkılarının heba edilmemesi konusunda artık, sorumluluk ve inisyatif üstlenmelidir. Kişisel ve siyasi kaygılarla yaklaşımlar içine girmek yerine , bu tarihi görev ve sorumluluğunun gereğini yapmaktan kaçınmamalıdır.”

Kart, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in, gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu belirterek, “Sayın Şahin, gerçekleri çarpıtıyor, acımasızca ve insafsızca sömürüyor, bu kavramlar üzerinden de siyaset yapıyor, siyaset yapmaya tenezzül ediyor” dedi.

Kart, tutuklu milletvekilleri konusunun, 2839 sayılı yasada ve anayasanın 83/2. maddesinde bir cümlelik değişiklikle çözülebileceğini belirtti. Kart, insani ve milli irade konusunun, 48 maddelik taslağın bir parçası ya da ön şartı haline getirilmek istenilmesinin, demokrasi, milli irade, etik, insani kurallar ve insanlık ile bağdaşmadığını söyledi.

Milli irade hırsızlığından en çok yararlanan parti AKP
AKP’nin seçim barajının düşürülmesine yönelik çalışmada bulunduğuna yönelik haberleri değerlendiren Kart, demokrasi tarihinde, 3 seçimden bu yana milli irade hırsızlığından en çok yararlanan partinin, AKP olduğunu söyledi. Kart, AKP’nin, baraj, seçim sistemi üzerinden kapalı kapılar ardından çalışma yaparak milli irade hırsızlığını bir dönem daha sürdürme gayretinde olduğunu ifade etti.

Kart, bir bütün içinde olmayan 48 maddenin bu haliyle referanduma gitmesinin mümkün olmadığını, 31 maddelik Temel Hak ve Özgürlüklerle ilgili gidilebileceğini vurguladı.

AKP’li sözcülerin, açıklamalarına hamaset, yaygara yapmadan cevap vermeleri gerektiğini belirten Kart, “Mustafa Şentop ve arkadaşları ilk 3 maddeden neden rahatsız? Biz buna gururla, kıvançla sahip çıkılması gerektiğine inanıyoruz. AKP’nin gayriciddi, gayrisamimi, güven vermeyen siyaset anlayışını çok iyi biliyoruz. AKP’nin, sözle vereceği taahhütlerin anlamı yoktur, sözüne güvenilmeyeceğini 10 yıl boyunca acı örneklerle gördük. Anayasa gibi konuda AKP’nin, sözlü beyanlarına güvenemeyiz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler
    Cumartesi, 20 Temmuz 2013 13:31

Bağlantılı Konular