CHP’den deniz itfaiyesi kurulması için kanun teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ile Adana Milletvekili Ali Demirçalı, Galatasaray Üniversitesi’nde çıkan yangın sonrası “Deniz İtfaiye Teşkilatı” kurulması için TBMM Başkanlığına Kanun teklifinde bulundu.

UNESCO’nun İstanbul Boğazını “Dünya Mirası” olarak ilan ettiğine dikkat çeken Gürsel Tekin ve Ali Demirçalı, Türk Boğazları bölgesinin korunması için, yaşanacak olumsuzluklardan zararı en aza indirmeye yönelik olarak derhal bir yasa çıkarılmasını ve bir Deniz İtfaiye Birimi oluşturulmasını istediler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Adana Milletvekili Ali Demirçalı, İstanbul Boğazı’ndaki yangınlara karşı etkin önlemler alınması amacıyla “Deniz İtfaiye Teşkilatı” kurulması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi önerisinde bulundu.

CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Ali Demirçalı, TBMM Başkanlığı’na 5126 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda değişiklik yapılarak denize kıyısı olan büyükşehirlerde “Deniz İtfaiye Teşkilatı” kurulmasını istedi. Tekin ve Demirçalı, kanun teklifi gerekçesini şöyle dile getirdi:

“İstanbul’da ve birçok ilimizde bugüne kadar birçok tarihi binanın yandığını ve deniz kazaları sonucunda telafisi güç durumlar yaşandığı, son olarak da yaklaşık 150 yıllık tarihi Galatasaray Üniversitesi’nin yanarak ağır hasar görmesi hepimizi derinden üzmüştür. Bunun yanı sıra, İstanbul Boğazı'ndaki yoğun yerel deniz trafiği ve tehlikeli yük taşıyan gemi sayısında ve taşınan yük miktarındaki meydana gelen artışlar, bu gemilerin kazaya uğramaları halinde, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nda seyir, can, mal ve çevre emniyeti ve güvenliği için oluşturduğu tehditler malumunuzdur.

İstanbul Boğazı dünya mirası
Daha önce yaşanmış kazalardan ders çıkarmalı ve yaşanması olası kazalar için önlemler alınması zaruriyatı oluşmuştur. İstanbul Boğazı, dünyanın kabul ettiği en önemli sit alanı ve su yollarından biridir. UNESCO kararına göre, Türk Boğazları'nı sit alanı olarak korunmasını öncelikli yer olarak göstermiş, dahası İSTANBUL BOĞAZ'I DÜNYA MİRASI olarak ilan edilmiştir. Tarihi ve ekolojik yapısıyla da söz konusu kıyılar da yaklaşık 2 milyon insan yaşamaktadır.

Bilindiği gibi ülkemizde, havadan, denizden, karadan yangınla etkin mücadele için eğitilmiş personel ve güncel teknolojiye uygun donanıma sahip bir deniz itfaiyesi kavramı tam olarak oturmuş değildir. Boğaziçi kıyılarındaki yalılarda ve deniz araçlarında meydana gelen yangınlarda, denizden yangına müdahale ve önleme konularında koruma, söndürme araç ve gereçleri günümüzde dahi yetersizliğini korumaktadır.

1894 yılında Deniz İtfaiyesi kurulmuş ve 1975’te çıkarılan bir yasayla Liman İşletmeleri denize bakar denilerek bir asır önce kurulan deniz itfaiyesi kaldırılmıştır.

Ancak yaşanmış olan bu kadar kaza ve kaza olasılıklarına rağmen, bilindiği gibi İ.B.Ş.B.'nin deniz itfaiyesi birimi bulunmamaktadır. İçinde bulunulan riski anlayarak, Türk Boğazları bölgesinin korunması için, yaşanacak olumsuzluklardan zararı en aza indirmeye yönelik olarak derhal bir yasa çıkarılmalı, bir Deniz İtfaiye Birimi oluşturulmalıdır.

“Deniz İtfaiye Teşkilatı Kurulması Hakkındaki Kanun” tasarısı yasa haline dönüştüğünde, denizde kirlilikle mücadele konusunda daha başarılı çalışmalar yapmaya uygun bir ortam oluşmuş olacaktır. Kirlilikle mücadele ve kirliliği önleme konusundaki, faaliyetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesi deniz itfaiyesinin kurulmasına bağlıdır.

Denize kıyısı olan bütün limanlarda deniz polisi uygulaması gibi, modern araçlarla donatılmış, sadece deniz suyu sıkmakla yetinmeyen, denize kıyısı olan tüm büyükşehirler bünyesinde deniz itfaiye teşkilatları kurulması önem arz etmektedir.

Madde gerekçeleri
MADDE 1- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen, 7’nci Maddesinde yapılacak değişiklikle denize kıyısı olan Büyükşehir Belediyelerinin,”Deniz İtfaiye Teşkilatı” kurarak, denizde ve kıyılarında yaşanacak yangın ve deniz kazalarına müdahale etmesi ve gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vererek acil yardım hizmetlerini yürütülmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 2-Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.

Büyükşehir belediye kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
MADDE 1- 5126 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin “u” bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; denize kıyısı olan büyükşehirlerde yaşanacak yangın ve deniz kazalarına müdahale etmek için deniz itfaiye teşkilatı kurmak, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Haber: AA

    Cuma, 24 May 2013 17:31

Bağlantılı Konular