Tekin, Ankara ulaşım ana planını sordu

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, İçişleri Bakanı Efkan Âlâ’ya, Ankara Ulaşım ve Ana Planını sordu.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, İçişleri Bakanı Efkan Âlâ’ya, "AUAP 2038 Planının, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek’in uygulamaları nedeniyle kendisine açılan davaların düşmesini sağlamak gibi bir amacı var mıdır?" diye sordu.
Tekin, İçişleri Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Ankara Ulaşım Ana Planına dair çalışmanın (AUAP 2038) Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 2013 yılında imzalanan protokol gereği başlatıldığını belirterek şöyle dedi:
"Bahsi geçen çalışma bir bilimsel araştırma projesi midir? Döner sermaye projesi midir?
Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı'nın projeyi üstlendiğine dair imzalı bir bölüm kurulu kararı olup olmadığı tarafınızdan denetlenmiş midir?
Proje yürütücü ekibinden kaç kişi müellif olarak şehir planlamacısı lisans diplomasına sahiptir? Daha önce bir ulaşım projesi deneyimleri var mıdır? Proje koordinatörü ve yardımcısı şehir plancısı mıdır? Müellif olarak bir kent planına imza atma yetkileri var mıdır?
AUAP 2038 Planının, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek'in uygulamaları nedeniyle kendisine açılan davaların düşmesini sağlamak gibi bir amacı var mıdır?
Bahsi geçen planda; ODTÜ 2. yolu gibi, AOÇ’deki fiili uygulamaları, "yasal" hale getirmek için özel bir çalışma yapıldığı iddiaları tarafınızdan neden açıklığa kavuşturulmamıştır?
Bahsi geçen alt ölçek projelerin, fizibilite çalışmaları yapılmış mıdır, mekânsal yeni üst plana uyumu teknik raporu hazırlanmış mıdır?
Türkiye Cumhuriyeti Başkentinin ana ulaşım planı kamuoyu bilgisine bilinçli olarak mı tam metin olarak sunulmamıştır?
Çalışmada kullanılan ‘visum bilgisayar paket programının bir veri girişi ve mevcudu belgeleyen, etüt eden bir trafik mühendislik programı olduğu, bir ulaşım modeli olmadığı öne sürülmekte ancak belirli kişilere dağıtılan tanıtım broşüründe "modelleme" olduğu iddia edilmektedir. Kentsel planlamaya yönelik en can alıcı iş olan "modelleme" işi tarafınızdan taşeron bir firmaya mı verilmiştir? Bu firma hangi yolla belirlenmiştir?
Üniversite tarafından yapılan yaklaşık 8 adet ‘analiz çalışması’ içerik-kapsam ve kullanılan yöntem itibariyle; bir kentin nazım çevre düzeni planı oluşturmak için teknik ve bilimsel açıdan yeterli bir çalışma mıdır?
Basına yansıyan haberlerden; AUAP projesini eleştiren yazıların bulunduğu internet sitelerine, üniversite bilgi işlem merkezi tarafından, fakülte içine erişim engellenmiş midir? Akademik personele bir psikolojik baskı yapılmış mıdır?”

Haber: Gerçek Gündem

    Perşembe, 31 Temmuz 2014 14:45

Bağlantılı Konular