"CHP, Irak’ın ve Irak halkının yanındadır, dostudur, kader ortağıdır"

“Müslümana kıyan Müslüman olamaz” diyen Toprak, mezhep ve etnik temele dayalı katliamların islamiyetle anılmasının, islamiyete mal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

 

Türkiye ile Irak’ın iki kardeş ülke olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak’ın “Türkiye –Irak komşuluk ilişkileri ve CHP’nin Irak ziyareti” konulu değerlendirmesi şöyle:

Türkiye- Irak komşuluk ilişkileri ve CHP'nin Irak ziyareti
Türkiye-lrak Komşuluk İlişkileri ve CHP’nin Irak Ziyareti Türkiye teröre, terör örgütlerine, özellikle de din, mezhep ve etnik temele dayalı teröre destek veren bir ülke olamaz. Türkiye, bunun acısını 30 yılı aşan süreden bu yana yaşadı. Komşu ülkelerin bu yöndeki yaklaşım ve desteklerinin acısını çekti, bedelini ödedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Nuri Kamil Muhammed Hasan elMaliki’nin davetlisi olarak Irak’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Türkiye AKP iktidarı döneminde başta komşularımız olmak üzere tüm Ortadoğu ülkeleriyle kurulan tarihsel, sosyal, kültürel ve ekonomik köprüleri atmış; bu ülke halklarının tercihlerine saygı duymayarak emperyal bir politikayla bu ülke rejimlerini şekillendirmeye kalkmıştır.

Cumhuriyetin temel felsefesi Ortadoğu halklarının özgür olmaları ve bu ülkelerle Türkiye’nin eşit ve özgür bir birliktelik kurmasıydı. AKP dışındaki bütün hükümetler buna son derece saygılı davrandı ve titiz hareket etti.

AKP döneminde ise bu tarihsel ve kurumsal ilişki yok sayıldı ve adeta AKP kendisini Ortadoğu’nun tek hâkimi olarak görmeye başladı. Türk halkı böyle bir düşünceye sahip değil. Türk halkı, komşularıyla barış içinde yaşamak istiyor. Bugün yaşanan sıkıntılardan kaynaklı olarak hem halkımız hem de Ortadoğu halkları büyük ekonomik sorunlarla yüz yüze kalmışlardır. Türkiye bölgeyle olan ekonomik ilişkilerinde tarihinin en büyük kayıplarını yaşamaktadır. Bizim amacımız ekonomik ilişkileri tekrar bir düzene ve istikrara kavuşturmak ve ülkeler arası köprüleri yeniden kurmaktır. Biz biliyoruz ki bölge devletlerinin ve halklarının Türk halkıyla ve devletle bir sorunu bulunmamaktadır. Sorun AKP hükümetinin politikalarıyladır.

İki kardeş ülke
Türkiye ile Irak, tarihsel ve kültürel bağları, ekonomik ve siyasi ilişkileri açısından, bulunduğumuz coğrafyanın birbiriyle kaynaşmış iki kardeş ülkedir.
Türkiye, kardeş ülke Irak’ın en sıkıntılı ve zor dönemlerinde, her zaman yanında olduğu gibi, bugün de Irak’ın toprak bütünlüğü, barışın tesisi, Irak halkının refahı ve toplumsal ilerlemesi için, her türlü desteği vermeye hazırdır.
CHP olarak temel ilkemiz, komşularımızla barış, birliktelik, dayanışma, birbirinin içişlerine karışmama, karşılıklı saygı ve egemenlik haklarının korunması doğrultusunda, en üst düzey hassasiyetin gösterilmesidir.
CHP, aynı zamanda yıpranan Türkiye-lrak ilişkilerini de bu ziyaretle onarmayı, ileriye taşımayı hedeflemektedir.
AKP iktidarı, maalesef ülkemizi, neredeyse tüm komşularımızla husumet, karşılıklı gerginlik ve buna bağlı olarak da siyasi ve ekonomik alandaki ilişkileri zora koşan bir konuma getirmiştir.
Bu durum, sadece bölge ülkeleri ve komşularımız için değil, AB, ABD, Rusya ile olan ilişkilerimizde de söz konusudur.
Halkımız, Irak halkının yaşadığı acıları, sıkıntıları, milyonlarca Iraklının can kaybını kaygı ve üzüntüyle izlemektedir.
CHP olarak, Irak’ta etnik ve mezhep temelindeki terör olaylarını, her gün masum insanların canına kıyılmasını kaygıyla karşılamakta ve kınamaktayız.
Türkiye, her zaman Irak’ın dostu ve zor günlerinde yanında olmuştur. CHP olarak, bizim inancımız ve yaklaşımımız yine aynı doğrultudadır.
Irak’ta kardeş kavgasına vesile olanları, buna zemin hazırlayanları şiddet ve nefretle kınıyoruz. Irak halkının demokrasi, insan hakları konusundaki mücadelesine, Irak halkını ayrıştırmaksızın destek veriyoruz.

Müslümana kıyan Müslüman olamaz
Ortak komşumuz Suriye’de, egemen yapıların insan hakları ve demokrasi adı altında körüklediği iç savaşın, Irak’taki yansımalarını, El Kaide başta olmak üzere, radikal İslamcı terör örgütlerinin Müslüman kanı akıtmalarını ve bunu İslam adına yapmalarını şiddetle kınıyoruz. Müslümana kıyan Müslüman olamaz.
Terör örgütlerinin, bulunduğumuz coğrafyadan uzaklaştırılması kaçınılmazdır. Mezhep ve etnik temele dayalı katliamların İslamiyetle anılması, İslamiyete mal edilmesi kabul edilemez.
CHP olarak yaklaşımımız, bölgenin, dünyanın saygın, demokratik, laik ve barışçı ülkesi Türkiye olarak, Irak’la her zaman dostane ve yapıcı yaklaşımları desteklemektir. AKP hükümetinin komşularımıza yönelik dış politika yanlışlarını gündeme getirmemize, uyarmamıza karşın, hükümet yanlışta ısrar etmektedir. Bu diplomasi, Türkiye’yi bölgede ve dünyada yalnız bırakmıştır.
Türkiye, geçmişte de bugün de Irak’ın en önemli, siyasi, ticari ve ekonomik partneridir. Irak ile Türkiye’yi birbirine bağlayan ve ilki Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı ile atılan adımlar, müteahhitlerimizin Irak’ın imar ve inşasına verdikleri katkıyla hızla gelişerek büyümüştür. Bugün de gerek müteahhitlerimiz, gerek özel sektörümüz ve sanayicilerimizle, Irak ekonomisinin güçlenmesi, Irak halkının refahının yükselmesi konusunda her türlü işbirliğine hazırız.
11 milyar dolara yaklaşan ihracat ve ticaret hacmiyle, Türkiye’nin dış ticaretinde Almanya ve Rusya ile birlikte, ilk sırada yer alan Irak ile olan ekonomik ilişkileri, daha da ileriye taşımak düşüncesindeyiz.
Heyetimizde, iktidarın ‘fişleme’ yaklaşımına karşın çok sayıda, ülkemizin önde gelen müteahhit, sanayici, imalatçı, ihracatçı işadamı da yer almaktadır.
Irak ile güvenlik, enerji, eğitim, ulaştırma, bayındırlık, sağlık vb. alanlarda imzalanan 48 mutabakat muhtırası, işbirliğimizin daha da genişlediğini göstermektedir.
Musul ve Basra’dan sonra, Erbil’de de başkonsolosluk açılması, ilişkilerin her alanda süratle geliştiğini göstermektedir.
Irak Başbakanı Nuri el Maliki’nin, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti, özellikle heyette işadamlarının da yer alması konusundaki ısrarı, bizi memnun ettiği gibi, sayın genel başkanımıza Devlet Başkanı Protokolü uygulanması da ülkemiz ve partimiz adına onur vericidir.
Irak’ta sadece temmuz ayında terör ve intihar saldırılarında 1057 kişinin yaşamını yitirmiş olması ülkedeki köktendinci ve etnik terörün boyutları konusunda kaygıları artırıyor.
ABD ve AB’nin El Kaide ve El Nusra, Müslüman Kardeşler gibi radikal İslamcı örgütlerce üstlenilen bu terör saldırılarına karşı tepkilerini sertleştirmeleri, Yemen’de operasyonlar başlatmaları anlamlı.

Türkiye’ye baskı
Son iki yıldır, “Ilımlı İslam” yaklaşımıyla, bölgemizdeki ayaklanmaları destekleyen, teşvik eden Batılı ülkeler, gidişatın “Şeriat ve Radikal Katliamlar” yönünde olduğunu görünce, başta Mısır, Libya ve Tunus, sonrasında Suriye olmak üzere bu örgütlere desteği kestiler. Türkiye’ye de bu örgütlere destek verilmemesi konusunda baskı başladı.
Oysa biz CHP olarak, bunu ilk günden itibaren söyledik. Türkiye teröre, terör örgütlerine, özellikle de din, mezhep ve etnik temele dayalı teröre destek veren bir ülke olamaz.

Türkiye, bunun acısını 30 yılı aşan süreden bu yana yaşadı. Komşu ülkelerin bu yöndeki yaklaşım ve desteklerinin acısını çekti, bedelini ödedi. CHP’nin yaklaşımı ve temel ilkesi, bölgesinde, bir barış ve kardeşlik adası olan, müreffeh, demokratik, laik, insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere saygılı örnek ve model bir Türkiye.

Irak, petrol ve doğalgaz başta olmak üzere, doğal kaynakları, zenginlikleri, stratejik konumu, bölgesel ağırlığı ile bölgemizde ve dünyada çok farklı bir yerde olmayı hak eden bir ülke. Komşumuzla, bu alanda dostane işbirliğiyle, el ele, ülkelerimizi aydınlık bir geleceğe taşımak kararlılığımızı ifade etmek istiyoruz.

CHP, Irak’ın ve Irak halkının yanındadır, dostudur, kader ortağıdır.”

Haber: Cumhuriyet

    Cumartesi, 17 Ağustos 2013 11:28

Bağlantılı Konular